Uitgangspunt: niet verkopen, maar helpen.
zorgvuldig – flexibel – transparant

Deze videomaker biedt geen
– crew met aparte geluidsman, belichter of regisseur, of
– flitsende commerciële promovideo’s.

Maar deze videomaker biedt wel
– talent en passie voor beeldend uitleggen, ook van ingewikkelde thema’s
– zeer aantrekkelijke en transparante tarieven
– de luxe van kleinschalige flexibiliteit en betrokkenheid
– voortdurende focus op kwaliteit
– één videomaker, één aanspreekpunt

Hij omarmt principes van Lean Management:
– de klant definieert hoe het eindproduct eruit moet gaan zien
– de videomaker volgt dat kompas in zijn adviezen en inzet van expertise
– overbodige zaken en onnodig-dure apparatuur wordt vermeden
– de zo bereikte kostenbesparing komt terug in het offertebedrag.

Een videoproductie doorloopt deze fasen: