Hieronder aanvullende info bij deze video:

1
► Audiovisueel informeren is uitnodigender dan tekst.
1 oogopslag kan meerdere zinnen vervangen – en nog sneller ook.
► Tekstuele presentatie leidt eerder tot foute interpretatie dan audiovisuele.

CONCREET

Centraal
staat
duidelijkheid

BE-LEEFD

Dingen
als echt
ervaren

PERSOONLIJK

Basis voor
relatie
met cliënt

VEELZIJDIG

Audio-
Visuele

opslag

VRIENDELIJK

Video bereikt
zoveel meer
dan u denkt…