Helaas vindt men het maken van informatievideo's vaak nog niet vanzelfsprekend.
Bedenk echter, dat videovoorlichting ook een vorm van investeren is, en zeker een video op maat!
Hieronder de 7 meestgehoorde misverstanden en bezwaren
die door leidinggevenden of medewerkers genoemd worden:

EEN

Het meest gehoorde bezwaar: een video maken is duur,
of: hiervoor is geen / te weinig budget vrijgemaakt.

DAT LIGT ERAAN:

inderdaad is video gemiddeld wel duurder dan fotografie, maar biedt de kijker dan ook veel meer informatie.
Mijn tarief is niet meer dan een zorgvuldig berekende en transparant gemaakte vergoeding.
Informatievideo's op maat zijn een goede investering in klantvriendelijkheid en zichtbaarheid van diensten of informatie!

TWEE

Er is te weinig tijd, vaak door onderbezetting, of door te weinig interesse.

JA, HOEWEL

een goede voorbereiding inderdaad tijd en inzet kost,
zal het filmen daarna des te vlotter (en met nog beter resultaat) kunnen verlopen.

DRIE

Het is een hoop gedoe en georganiseer.

KLOPT,

filmen is meer "gedoe" dan fotograferen: geen momenten, maar handelingen, en ook nog eens met geluid.
Maar dat levert nou juist die enorme informatiewinst voor de kijker op!
Bij het doorspreken van uw video op maat geef ik een uitgebreide lijst met organisatorische tips.

VIER

Voor de camera staan is eng; ik moet optreden.

BEGRIJPELIJK,

als je nog nooit echt voor de camera hebt gestaan!
Echter: bij mijn opnamen stimuleer ik, met succes, natuurlijk gedrag.
Wees jezelf, doe zoals je altijd doet, en zie de kijker uit je doelgroep voor je in plaats van mijn camera.

VIJF

Ik ben bang dat ik niet uit mijn woorden kom
of een gekke fout maak bij de opnamen.

GEFELICITEERD, JE HOORT BIJ DE GROTE CLUB 🙂

Door mijn onderwijservaring heb ik daar alle begrip voor. Het is logisch dat niet alles in een keer goed verloopt.
Van eenzelfde scene maken we daarom altijd meerdere opnamen,
en ik doe dat met plezier nog eens een aantal keren extra.
We kijken daarna samen de opnamen terug, zodat duidelijk is wat er allemaal al goed is gegaan.
En scenes eindeloos overdoen werkt niet.
Liever gewoon+natuurlijk, dan perfect+onnatuurlijk.

ZES

Ik ben voortaan voor iedereen zichtbaar;
mijn privacy is in gevaar.

ZIE DAT GENUANCEERDER:

als je trots bent op je vak zou dat juist fijn kunnen zijn;
en namen van personen in de video hoeven echt niet altijd vermeld te worden.

Afhankelijk van je "rol" kun je eventueel onherkenbaar in beeld worden gebracht.

Bij sommige organisaties zijn informatievideo's alleen zichtbaar op het eigen intranet, of voor kijkers met inloggegevens.

ZEVEN

Ik moet dingen zeggen waar ik niet achter sta.

DIT VOORKOMEN of BESPREKEN!

Want anders zie je dit terug in de uitstraling van de persoon in kwestie. Onnatuurlijk, ongemakkelijk.